1. Do podręcznego sprzętu gaśniczego nie zaliczymy:

   koca gaśniczego

   hydronetki

   prądownicy uniwersalnej2. W jakiej minimalnej odległości od lasu, torfowiska, wrzosowiska można rozpalić ognisko:

   50 metrów

   100 metrów

   200 metrów3. Najwyższą władzą w OSP jest:

   Zarząd

   Komisja rewizyjna

   Walne zebranie członków4. Ze względu na zagrożenie pożarowe, jakie stwarza benzyna, powinno się ją przechowywać w naczyniach:

   szklanych

   plastikowych

   metalowych5. Poszkodowany oparzony wymaga:

   polania spirytusem na rany

   bandażowania rany

   chłodzenia rany wodą6. Odznaka „Strażak Wzorowy" nadawana jest przez:

   Komendanta Wojewódzkiego PSP

   komendanta jednostki, do której należy strażak

   Związek OSP RP7. Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej?

   w kwietniu

   w lipcu

   w maju8. Litera C w symbolu samochodu gaśniczego GCBA oznacza, że:

   jest to samochód zapewniający komfort jazdy

   jest to samochód do gaszenia pożarów grupy C

   jest to samochód gaśniczy ciężki9. Co oznacza skrót ZOSP RP?

   Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

   Zarząd Ochotniczej Straży Pływackiej Rzeczypospolitej Polskiej

   Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej10. Do wytwarzania piany ciężkiej służy:

   wytwornica pianowa

   generator piany

   prądownica pianowa11. Niezbędnym czynnikiem palenia się jest obecność:

   tlenku węgla, drewna, zapałki

   dwutlenku węgla, papieru, źródła ciepła

   tlenu, źródła ciepła, materiału palnego12. Litera B w symbolu samochodu gaśniczego GCBA oznacza, że:

jest to samochód posiadający zbiornik wodny

jest to samochód do gaszenia pożarów grupy B

jest to samochód bardzo bezpieczny13. Szkoła Główna Służby Pożarniczej ma siedzibę:

w Krakowie

w Częstochowie

w Warszawie14. Jaką grupę pożarów określa symbol A umieszczony na gaśnicy?

pożar gazów

pożar cieczy palnych lub materiałów topiących się

pożary ciał stałych głównie pochodzenia organicznego15. Ile razy w roku należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych od palenisk opalanych paliwem stałym (na przykład węglem) w budynku mieszkalnym?

co najmniej raz w miesiącu

co najmniej 4 razy

co najmniej 2 razy16. Jaki jest najwyższy stopień w korpusie oficerów PSP?

starszy kapitan

generał brygadier

nad brygadier17. Odległość ustawienia sterty, stogu od lasów i terenów zadrzewionych powinna wynosić co najmniej:

150 metrów

100 metrów

50 metrów18. Jaki narząd jest najbardziej wrażliwy na niedotlenienie?

serce

nerki

mózg19. Ile jest kategorii zagrożenia pożarowego lasu?

trzy

cztery

pięć20. Budynki średnio wysokie to budynki o wysokości:

od 12 do 25 metrów

od 25 do 55 metrów

ponad 55 metrów21. Gdzie w Polsce znajdują się relikwie św. Floriana:

w Krakowie

w Gnieźnie

w Warszawie22. Jakim symbolem oznaczany jest średni samochód pożarniczy:

   nie posiada oznaczenia

   C

   L23. Krwotok tętniczy tamujemy opatrunkiem:

   foliowym

   osłaniającym

   uciskowym24. Jaki gaz wydzielający się podczas pożaru stwarza zagrożenie zatrucia się:

   wodór

   tlen

   tlenek węgla25. Państwowa Straż Pożarna została utworzona:

   w 1975 roku

   w 1992 roku

   w 1921 roku26. Czy udzielenie pierwszej pomocy należy do obowiązku strażaka?

   tak, jeżeli posiada wykształcenie średnie

   tak

   nie27. Czy samochód GBAM posiada motopompę i autopompę?

  nie

  tak

  może posiadać28. Do gaszenia urządzeń elektrycznych użyjesz:

wody destylowanej

gaśnicy proszkowej

gaśnicy pianowej29. Symbol W-75 oznacza:

wąż pożarniczy grubości 75 cm

wąż pożarniczy o średnicy 75 mm

wąż pożarniczy o długości 75 m30. Strażacy do unieruchamiania złamań kończyn, podejrzeń złamań oraz zwichnięć używają najczęściej:

deski ratowniczej

szyny pneumatycznej

szyny typu KrameraWpisz swoje imię i nazwisko do tabelki poniżej,
wciśnij klawisz PODSUMOWANIE i podnieś rękę do góry.

Tu wpisz swoje imię i nazwisko:

Sprawdź prawidłowe odpowiedzi

Opracowanie: Sylwester Byzdra