RUCH ROWERÓW   Strona główna


1.
Rowerzyście podczas jazdy zabrania się:

wyprzedzania samochodów

jazdy szybciej niż 40 km/godz.

jazdy obok innego rowerzysty


2.
Podczas jazdy rowerem zabrania się;

spożywania posiłków

picia napojów

zdejmowania nóg z pedałów


3.
Rowerzystom zabrania się:

jazdy po autostradzie

jazdy w strefie zamieszkania

jazdy po zmroku


4.
Czy dopuszczalne jest holowanie roweru ?

tak, na połączeniu giętkim, ale długość holu (linki) musi wynosić od 4 do 6 metrów

tak, ale tylko jadąc poboczem

nie


5.
Do kierowania rowerem po drodze publicznej osobę w wieku 11 lat uprawnia:

tylko karta rowerowa

pisemna zgoda rodziców

zgoda wychowawcy podczas wycieczki klasowej, jeżeli połowa uczniów posiada karty rowerowe


6.
Karta rowerowa nie jest wymagana od osoby, która ukończyła lat:

13

15

18


7.
Kartę rowerową wydaje:

policjant ruchu drogowego

dyrektor szkoły

wydział komunikacji na wniosek dyrektora szkoły


8.
Gdy przejeżdżamy rowerem obok stojącego samochodu, to:

wymijamy go

omijamy go

wyprzedzamy go


9.
Wyprzedzanie to:

przejeżdżanie rowerem obok pieszego idącego w tym samym kierunku

przejeżdżanie rowerem obok innego rowerzysty jadącego z przeciwka

przejeżdżanie rowerem obok unieruchomionego samochodu


10.
Wymijanie to:

przejeżdżanie rowerem obok pieszego idącego w tym samym kierunku

przejeżdżanie rowerem obok innego rowerzysty jadącego z przeciwka

przejeżdżanie rowerem obok unieruchomionego samochodu


11.
Podczas wyprzedzania innego rowerzysty należy zachować odstęp:

minimum 0,5 metra

minimum 1 metr

bezpieczny, ale przepisy nie określają minimalnej odległości


12.
Wymijanie to manewr polegający na przejeżdżaniu obok:

samochodu poruszającego się w tym samym kierunku

stojącego samochodu lub przeszkody (np. dziury w jezdni)

idącego z przeciwka pieszego


13.
Gdy policjant kieruje ruchem na skrzyżowaniu i stoi tyłem do naszego kierunku jazdy, to taką postawę policjanta można przyrównać do światła:

zielonego

żółtego

czerwonego


14.
Gdy policjant kieruje ruchem na skrzyżowaniu i stoi bokiem do naszego kierunku jazdy, to taką postawę policjanta można przyrównać do światła:

zielonego

żółtego

czerwonego


15.
Ile maksymalnie rowerów jednośladowych może poruszać się w zorganizowanej kolumnie ?

5

10

15


16.
Rowerzyście przejeżdżającemu przez przejazd dla rowerzystów zabrania się:

wymijania się z innym rowerzystom

jazdy, trzymając tylko jedną ręką kierownicy

zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny


17.
Kierujący rowerem powinien w pierwszej kolejności jechać:

po drodze dla rowerów, po poboczu, po jezdni

po drodze dla rowerów, po jezdni, po poboczu

po drodze dla rowerów, po chodniku, po poboczu


18.
Włączaniem się do ruchu nie jest wyjeżdżanie rowerem:

z pobocza na jezdnię

z drogi dla rowerów na jezdnię lub pobocze

z drogi podporządkowanej na drogę z pierwszeństwem przejazdu


19.
Włączając się do ruchu rowerzysta jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa:

tylko kierującym pojazdami

wszystkim uczestnikom ruchu

tylko pieszym oraz pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony


20.
Rowerzysta może jechać po chodniku, gdy:

zawsze gdy na jezdni jest duży ruch pojazdów

dozwolona prędkość na jezdni obok chodnika wynosi ponad 60 km/godz. a szerokość chodnika jest większa niż 2 metry

zawsze gdy szerokość chodnika jest bardzo duża


21.
Rowerzysta może kierować w strefie zamieszkania rowerem nie przekraczając prędkości:

10 km/godz.

20 km/godz.

przepisy nie określają prędkości rowerów w strefie zamieszkania


22.
Rowerzysta skręcając na skrzyżowaniu w lewo powinien:

jechać możliwie blisko lewego krawężnika na drodze dwukierunkowej

zająć pas najbliższy środka jezdni

może jechać dowolnym pasem ruchu


23.
Rowerzysta skręcając na skrzyżowaniu w lewo powinien:

sygnalizować zamiar skrętu - wyciągnąć lewą rękę

zawsze się zatrzymać

jadąc drogą jednokierunkowa może nie sygnalizować zamiaru skrętu


24.
Wyprzedzanie na skrzyżowaniu jest:

zawsze zabronione

dozwolone na skrzyżowaniach o ruchu kierowanym

dozwolone z wyjątkiem skrzyżowań o ruchu okrężnym (rond)


25.
Skręcając w lewo na skrzyżowaniu równorzędnym rowerzysta musi ustąpić pierwszeństwa:

wszystkim pojazdom, bez względu z którego kierunku nadjeżdżają

tylko pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony

pojazdom jadącym z przeciwka na wprost lub skręcającym w prawo


26.
Wyprzedzanie innego rowerzysty na przejściu dla pieszych jest:

dozwolone wyłącznie na przejściach o ruchu kierowanym

zawsze zabronione

dozwolone bez ograniczeń


27.
Rowerzysta jadący po drodze przeznaczonej dla rowerów i pieszych:

ma obowiązek ustępować pierwszeństwa pieszym

ma pierwszeństwo przed pieszymi

pierwszeństwo nie zostało określone przepisami


28.
Rowerzysta ma obowiązek włączenia świateł przy rowerze podczas:

jazdy poza terenem zabudowanym

jazdy w tunelu

jazdy w kolumnie


29.
Pojazd uprzywilejowany to:

każdy pojazd Policji

pojazd wysyłający niebieskie światło błyskowe i sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie

tramwaj wjeżdżający na skrzyżowanie


30.
Kierujący rowerem powinien w kolejności stosować się do:

sygnalizacji świetlnej, poleceń policjanta kierującego ruchem, znaków drogowych

poleceń policjanta kierującego ruchem, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych

poleceń policjanta kierującego ruchem, znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej


31.
Jeżeli na drodze obok linii białych znajdują się również linie żółte, to kierujący rowerem jest zobowiązany stosować się:

na drogach nie spotyka się żółtych znaków poziomych

do znaków poziomych (linii) żółtych przed białymi

do znaków poziomych (linii) białych przez żółtymi


32.
Kierujący pojazdem wyprzedzanym:

w czasie wyprzedzania może zwiększyć prędkość

bezpośrednio po wyprzedzeniu może zwiększyć prędkość

nie wolno mu zwiększyć prędkości w czasie wyprzedzania i bezpośrednio po nim


33.
Rowerzysta jadący po jezdni z wyznaczonymi pasami ruchu powinien:

jechać prawym pasem ruchu - jego środkiem

jechać dowolnym pasem ruchu

jechać prawym pasem ruchu - możliwie blisko prawej jego krawędzi


34.
Na trzypasmowej jezdni jednokierunkowej kierujący rowerem powinien jechać pasem:

lewym, jeśli jest możliwa jazda pasem prawym i środkowym

środkowym, jeśli jest możliwa jazda pasem prawym

lewym, jeśli nie jest możliwa jazda pasem prawym i środkowym


35.
Kierujący rowerem powinien sygnalizować zamiar zmiany pasa ruchu:

wcześniej

w trakcie manewru

po uprzednim użyciu dzwonka


36.
Wjeżdżając na przejazd dla rowerzystów przebiegający przez jezdnię:

musisz pamiętać, że samochody na jezdni mogą do przejazdu zbliżać się z dużą prędkością i nie będą w stanie ustąpić Ci pierwszeństwa przejazdu

zawsze możesz liczyć na to, że kierujący pojazdami na jezdni zbliżając się do przejazdu zatrzymają się, aby ustąpić Ci pierwszeństwa

nie musisz zwracać uwagi na nadjeżdżające pojazdy, albowiem masz pierwszeństwo przejazdu


37.
Kierujący rowerem poruszający się po drodze z poboczem:

ma obowiązek korzystania z pobocza

powinien korzystać z jezdni

nie ma obowiązku korzystania z pobocza


38.
Jadąc z dużą prędkością rowerem, który jest wyposażony w oddzielne hamulce, przedniego i tylnego koła należy:

unikać hamowania przednim hamulcem

hamować przednim hamulcem

unikać hamowania


39.
Rowerzyście zabrania się zatrzymywania, m.in.

przy prawej krawędzi jezdni na wszystkich drogach

na pasie między jezdniami

na drodze dla rowerów


40.
Jadąc rowerem przez plac, na którym nie wyodrębniono chodnika i ruch pojazdów i pieszych odbywa się po tej samej powierzchni:

rowerzysta ma pierwszeństwo przed pieszymi

rowerzysta powinien jechać powoli i ustępować pierwszeństwa pieszym

pierwszeństwo nie zostało określone przepisami


Strona główna