MANEWRY NA DRODZE  Strona główna


1.
W tej sytuacji rowerzysta-
Manewr, który wykonuje rowerzysta to:

2. Rowerzysta jest włączającym się do ruchu, gdy:


UWAGA! Więcej niż jedna poprawna odpowiedź.
Zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi to
minus 1 punkt

wjeżdża na drogę z podwórka
wjeżdża z drogi gruntowej na drogę twardą
rusza po zatrzymaniu sie przed przejazdem kolejowym
rusza po zatrzymaniu sie przed przejściem dla pieszych
wyjeżdża ze strefy zamieszkania na drogę
wjeżdża z pobocza na jezdnię
wjeżdża z drogi dla rowerów na jezdnię


3. Napisz nazwy manewrów przedstawionych na każdym z rysunków
Ten manewr to:
Ten manewr to:

4.
Zamiar skrętu w lewo rowerzysta sygnalizuje poprzez wyciągnięcie w bok ręki.
Zamiar skrętu w prawo rowerzysta sygnalizuje poprzez wyciągnięcie w bok ręki.

5.
Skręcając w lewo na jezdni dwukierunkowej rowerzysta musi zbliżyć się do

6. Który znak zabrania rowerzyście wykonania manewru skrętu w prawo:
a b c

7. Jaki manewr przedstawia poniższy rysunek?
Manewr, który wykonuje rowerzysta to:

8. Który znak zabrania rowerzyście zawracania:

UWAGA! Więcej niż jedna poprawna odpowiedź.
Zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi to
minus 1 punkt
a b c

Zawracanie zabronione jest również:

w tunelach
na mostach i wiaduktach
na drogach o niewielkim natężeniu ruchu
na drogach jednokierunkowych
na drogach dla pieszych i rowerzystów
w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić


9. Napisz jakie manewry przedstawiono na rysunkach:

10.
Przejeżdżanie obok innego uczestnika ruchu, który porusza się w kierunku przeciwnym niż my to:

11.
Przejeżdżanie obok nie poruszającego się pojazdu, przeszkody lub innego uczestnika ruchu to:

12.
Przejeżdżanie obok pojazdu lub innego uczestnika ruchu, który porusza się w tym samym kierunku co my to:

13.
Wyprzedzanie jest zabronione na

14.
Wyprzedzać pojazdy lub innych uczestników ruchu jadących prosto możemy z

15.
Wyprzedzanie pojazdu lub innego uczestnia ruchu, który sygnalizuje zamiar skrętu w lewo może odbywać się tylko z

Strona główna