ZNAKI DROGOWE       Strona główna


1. Który znak nakazuje ustąpić pierwszeństwa przejazdu?

a b c


2. Nakaz jazdy prosto" przez skrzyżowanie jest wyrażony znakiem:

a b c


3. Który za znaków zabrania wjazdu rowerzystom?

a b c


4. Obowiązek ustąpienia pierwszeństwa na zwężonym odcinku drogi określa znak:

a b c


5. Wjazd w obszar, gdzie pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdami oznaczony jest znakiem:

a b c


6. Droga przeznaczona dla ruchu rowerów oznakowana jest znakiem:

a b c


7. Zakaz skrętu w lewo może być oznaczony znakiem:

a b c


8. Dalszego poruszania się pieszych zabrania znak:

a b c


9. Zakaz skrętu w prawo może być wyrażony znakiem:

a b c


10. O zbliżaniu się do przejścia dla pieszych ostrzega znak:

a b c


11. Pierwszeństwo na skrzyżowaniu może być wyrażone znakiem:

a b c


12. Który znak ostrzega o zbliżaniu się do przejazdy kolejowego z zaporami?

a b c


13. Koniec drogi jednokierunkowej może być wyrażony znakiem:

a b c


14. O przejeździe dla rowerzystów informuje znak?

a b c


15. Który znak zabrania wjazdu rowerów?

a b c


16. Który ze znaków zezwala na poruszanie się kierującemu rowerem?

a b c


17. Który ze znaków zabrania wjazdu kierującemu rowerem?

a b c


18. O tym, że poruszamy się drogą z pierwszeństwem przejazdu informuje nas znak:

a b c


19. Który znak ostrzega przed niebezpiecznymi zakrętami?

a b c


20. Zakaz ruchu wszelkich pojazdów może być wyrażony znakiem:

a b c


Strona główna