WYPOSAŻENIE ROWERU   Strona główna


1.
Rower musi być wyposażony w białe światło z przodu; światło to nazywa się:

pozycyjne

mijania

drogowe


2.
Białe światło z przodu roweru musi oświetlać drogę przed rowerem na odległość:

20 metrów

30 metrów

podstawowym zadaniem tego światła nie jest oświetlanie drogi tylko określenie pozycji roweru na drodze dla innych uczestników ruchu drogowego


3.
Czerwone światło odblaskowe z tyłu roweru jest obowiązkowe. Nie może ono być w kształcie:

koła

trójkąta

kwadratu


4.
Zgodnie z przepisami ruchu drogowego, rower musi być wyposażony w:

lusterko po lewej stronie

sygnał dźwiękowy, np. trąbkę

nóżkę do postawienia roweru


5.
W skład obowiązkowego wyposażenia roweru wchodzi:

komplet kluczy

pompka

dzwonek lub inny sygnał dźwiękowy


6.
Które światło jest obowiązkowym wyposażeniem roweru ?

białe światło odblaskowe z przodu roweru

czerwone światło odblaskowe z tyłu roweru

żółte światło odblaskowe w pedałach roweru


7.
Rower przeznaczony dla dwóch osób to:

duet

dublet

tandem


8.
Światła odblaskowe z boku roweru (np. umieszczane w kołach) są wyposażeniem:

dodatkowym

obowiązkowym

niepotrzebnym


9.
Czerwone światło pozycyjne z tyłu roweru:

może być migające

może być zastąpione światłem odblaskowym

powinno być widoczne z odległości minimum 1 km


10.
Rower nie musi byś wyposażony w:

dzwonek lub inny sygnał dźwiękowy

dwa niezależnie działające hamulce

światło odblaskowe czerwone z tyłu roweru


11.
Światło odblaskowe z tyłu roweru:

musi być koloru czerwonego i nie może być trójkątne

musi być koloru czerwonego - kształt nie ma znaczenia

może być czerwone lub pomarańczowe w kształcie innym niż trójkąt


12.
Rower musi być wyposażony w:

dwa niezależnie działające hamulce

przynajmniej jeden sprawny hamulec

hamulec tzw. ręczny


13.
Do obowiązkowego wyposażenia roweru należą m.in.:

błotniki

bidon

dzwonek


14.
Rower to:

pojazd samochodowy jednośladowy

pojazd jednośladowy lub wielośladowy

pojazd specjalny poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem


Strona główna