SKRZYŻOWANIA DRÓG  Strona główna


Podaj kolejność przejazdu przez skrzyżowania równorzędne


Pierwszy przejedzie-
Potem może jechać-

Pierwszy przejedzie-
Potem może jechać-

Pierwszeństwo ma-
Jako następny pojedzie-

Najpierw jedzie-
Następnie-

Pierwszeństwo przejazdu ma-
Następny pojedzie-
Ostatni skrzyżowanie opuści-

Jako pierwszy pojedzie-
Następny-
Ostatni przejedzie-

Pierwszy pojedzie-
Następny-
Ostatni opuści skrzyżowanie-

Pierwszeństwo ma-
Po nim może jechać-
Ostatni przejedzie-

Strona główna