SKRZYŻOWANIA DRÓG  Strona główna


Podaj kolejność przejazdu przez skrzyżowanie
drogi podporządkowanej z drogą z pierwszeństwem.


Pierwszy przejedzie-
Potem może jechać-

Pierwszeństwo ma-
Potem może jechać-
Ostatni pojedzie-

Pierwszeństwo ma-
Potem pojedzie-

Najpierw jedzie-
Następnie-
Ostatni odjeżdża-

Pierwszeństwo przejazdu ma-
Następny pojedzie-
Ostatni skrzyżowanie opuści-

Jako pierwszy pojedzie-
Następny-
Potem może jechać-
Ostatni odjedzie-

Pierwszeństwo ma-
Następnie pojedzie-
Ostatni opuści skrzyżowanie-

Pierwszeństwo ma-
Po nim może jechać-
Ostatni przejedzie-

Pierwszeństwo ma-
Po nim może jechać-

Pierwszeństwo przejazdu ma-
Następny pojedzie-
Na końcu odjedzie-

Najpierw przejeżdża-
Po nim może jechać-
Ostatni przejedzie-

Pierwszeństwo ma-
Drugi pojedzie-
Następnie może jechać-
Na końcu odjeżdża-

Pierwszy jedzie-
Następnie-
Ostatni odjeżdża-

Strona główna